Produse Agregate minerale

Agregate sortate

Sort (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31.5mm)
Refuz de ciur

Agregate pentru betoane obținute din spălarea și sortarea balastului.
Domeniu de utilizare: clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă.

Certificat de conformitate

Agregate concasate

Sorturi concasate (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31.5mm)

Domeniu de utilizare: pentru clădiri, drumuri și alte lucrări de inginerie civilă.

Certificat de conformitate

Agregate obținute din concasarea refuzului de ciur

Piatră spartă (0-25mm, 25-63mm)

Domeniu de utilizare: pentru straturi de fundație, strat de bază din macadam împănat cu split bituminat.

Certificat de conformitate

Agregate naturale de balastieră

Balast natural 0-63mm

Domeniu de utilizare: pentru straturi anticapilare, straturi de fundație, întreținerea drumurilor slab pietruite sau nepietruite.

Certificat de conformitate